Vi ger svar på frågor kring våra produkter framför allt via mail.

Flera av programvarorna uppdateras löpande för att rätta upptäckta fel, stödja nya GPS-mottagare och införa nya funktioner.

OziExplorer uppdateras kontinuerligt.


Du kan hämta senaste version här . Glöm inte att göra säkerhetskopia av dina gamla kartor och data innan du uppdaterar!

USB-kablage (UDC1, UDPC03t, UDPC03m...)

De senaste drivrutinerna finns att hämta här för:

Win98 och senare (äldre version finns här Win98 och senare)

OS X (PPC & Intel) senaste version

(äldre version finns här OS X (testad med 10.3.5). Nu fullt stöd i GpsNavX. Testad i Route 66 2001-2002 och senare. Hur du installerar: ProlificOSX.pdf)


USB-puck Hi-202e

Drivrutiner:

Win98 och senare


De senaste drivrutinerna finns att hämta här för:

USB converter "Svart med kabel" (miniUSB och USB)

De senaste drivrutinerna finns att hämta här för:

Win98/ME (Philips Solution)

2000/NT/XP (Philips Solution)

MacOS 8.6 och senare

OS X (för OS X 10.3 "Panther" krävs att du ändrar behörigheterna för drivrutinerna enligt denna beskrivning)

LINUX

USB converter "blå" (USB_S)

PC_Driver_USB_S.zip


Problem vid installation av USB-konverter?

Datorsystem är komplicerade, därför har vi sammanställt nedanstående lista med tips om du har problem vid installation av USB-konvertern. Exemplen visar hur det ser ut för miniUSB men tillvägagångssättet är lika för alla USB-konvertrar.

Kända problem: Garmin MapSource 3.05 fungerar bristfälligt. Uppdatera till version 4.00 (beror troligen på val av rutinbibliotek vid programskrivningen).


Bluei med Mac OS X

Mac OS 10.2 eller nyare-------------
Parkoppla din Bluei GPS och dator i Bluetooth i som finns i Systeminställningar, Använd kod "0000".

I mappen "Verktygsprogram (Utilities)" finns "Bluetooth Serieportsverktyg"
Öppna programmet och klicka på "Ny...", välj ett bra namn: GPS eller Bluei...
Välj Portriktning: Utgående, ingen autentisering, ingen kryptering, Visa i Nätverksinställningar samt Porttyp: RS-232. Välj enhet... och markera Bluei och SPP slave, klicka på välj.

Gå nu till ditt GPS-program och välj serieporten med det namn du gav i Serieportsverktyget, ange 9600 baud, NMEA. Nu ska det fungera - glöm inte att starta din Bluei!