Tips, frågor och svar sammanställda från gps-L, mailforumet för GPS-användare i Sverige.

Om sjökortens projektioner (Anders)

Gauss projektion, egentligen Gauss-Krügers eller Gauss Hannoverska projektion som för att göra det besvärligt även kallas Transversal Mercator i utlandet.

Svenska sjökort är på ostkusten av Gauss projektion - kort på västkusten har projektion Mercator. Projektionen Gauss motsvaras av projektionen Transverse Mercator i Ozi. För att kunna arbeta med Transverse Mercator måst du dock ange en del parametrar. Du skall använda nedanstående data: Latitude Origin = 0 eller 0 0 0 Central Meridian = 15 grader 48 minuter 29.8 sekunder dvs 15grad 48,4967 min E Scale factor = 1 (skalan är 1:1) False Easting = 1500000 False Northing = 0. Då blir ditt "Grid" i Ozi sammanfallande med kortets - vilket är syftet. Jag har ocks använt Universal Transverse Mercator och det verkar vara mycket små skillnader mellan UTM och TM med dessa parametrar angivna för svenska sjökort. Skillnaden är större mellan Mercator och Transverse Mercator - så ta inte fel.


En bättre RT90 implementering i Garmin (Per/Lasse)

För Svenska landkartor med Swedish grid och RT-90 så bör du om möjligt använda Garmins User Grid istället. RT-90 implementationen är kass och mycket sämre än noggrannheten i din GPS. Noggrannheten varierar och är sämst i Norra och Södra Sverige. Använd följande inställningar:

E 015°48,377
SKALA 1.0000056
False Ea 1500064,1 meter
False N -668,0 (glöm inte minustecknet)
Kartdatum skall sedan vara WGS-84

Men håll nu tungan i rätt mun - det är BARA när du har denna egendefinierade UserGrid som du har WGS84 som kartdatum till Gröna Kartan. Använder du Swedish Grid ska det vara RT90, annars kan du hamna ett par hundra meter fel.

Läs Mer: http://swepos.lmv.lm.se/geodesi/GPS/GPStips.htm


Hur du räknar om från ett koordiantsystem till ett annat

Att räkna om koordinaterna från exempelvis lat/lon i WGS84 till Rikets Nät i RT90 är ingen lätt uppgift ens med högskolematte i bagaget. Utnyttja din GPS i stället. Ställ in din mottagare för det koordinatsystem du vill räkna om från. Mata in önskade positioner som waypoints. Ställ om GPSen till det koordinatsystem du vill ha svaret i. Nu kan du läsa av positionerna i det nya formatet.

Kalkylator på nätet: http://swepos.lmv.lm.se/geodesi/gtransrv/gtransrv.htm


Garmin inställningar med olika karttyper (Lasse)

Karta Position format (Grid) Map datum
Svenska sjökort dddd°mm.mmmm WGS-84
Finska sjökort dddd°mm.mmmm Finland hayfrd
Grönsaksblad (nyare) svart rutnät Swedish Grid RT90
Grönsaksblad (äldre) blått rutnät UTM European 1950

Batteritips (Varning - läs alltid din buksanvisning noga eftersom för hög spänning kan skada din GPS)

En av våra kunder som är skärmflygare använder 7,2 Volt accumulator som finns till bland annat radiostyrda bilar som yttre spänningsmatning för sin Garmin 12 (det fungerar med 12/38/40 m fl som behöver 5-8 Volt matningsspänning). Dessa accumulatorers största fördel är att de snabbt kan laddas och har ungefär samma längd och bredd som en Garmin 12. Drifttider mm är dock okänt.

Jag är miljövän och använder NiMH i Garmin utan problem. I de flesta Garmin visar dock spänningsindikatorn fel med laddningsbara. I Garmin 12MAP har man möjligheten att välja vilken typ av batteri/accar som används så korrigeras spänningsindikatorn. Maximal drifttid (och kostnad) fås dock med alkaliska av god kvalitet. Använd alkaliska på den långa fjällturen och NiMH när du kan ladda emellanåt.