I beskrivningarna nedan anges de delar eller färdiga produkter som finns i Clover Technologys sortiment med röd text. För mer info se vår prislista.


PoP
PC PalmPilot Macintosh Spänningsregulator MCX NMEA/RTCM Till sidans start


Sammansättning av PoP-kontakten:

Sätt samman botten, kontakthylsorna och toppen. För att underlätta lödningen kan du tillfälligt använda skruven för att hålla samman botten och topp med skruven. Ta bort skruven om du använt den och sätt dit locket och skruva försiktigt ihop kontakten (gängorna tål inte så stor kraft). Pluggen är till för att förhindra att man ansluter Garmin som endast klarar 5-8 volt till högre spänning. Om du ansluter 12 volt direkt till kontakten bör du sätta i pluggen för att förhindra att man av misstag förstör mottagare som inte klarar detta. Rena datakablage behöver inte ha plugg. För att förbättra dragavlastningen kan man låta en droppe "snabblim" flyta in mellan lock och topp där kabeln går in i kontakten.


PoP
PC PalmPilot Macintosh Spänningsregulator MCX NMEA/RTCM Till sidans start


PC (DPG):

Vad du behöver:

 

Garmin Signal
PC-RS232
PC-Pin
Garmin DATA IN (R)
TxD
3
Garmin DATA OUT (T)
RxD
2
Garmin SigGround (-)
SigGND
5

PoP
PC PalmPilot Macintosh Spänningsregulator MCX NMEA/RTCM Till sidans start

 

PalmPilot (DPP):

Enklast är att använda PalmPilotens "vagga" eller PalmPilots seriekablage och göre en kabel enligt sista kolumnen.

Vad du behöver:

Garmin Signal
Palm Signal
Pilot Pin Nr.
RS232
Garmin DATA IN (R)
TxD
5
2
Garmin DATA OUT (T)
RxD
3
3
Garmin SigGround (-)
SigGND
10
5


PoP
PC PalmPilot Macintosh Spänningsregulator MCX NMEA/RTCM Till sidans start


Macintosh/Newton (DMG):

 

Du ansluter din Garmin till printer- eller modemutgången på din Macintosh. Macintosh använder en 8 pinnars circulär kontakt (DIN-8). Den här kabeln fungerar precis lika bra till en Newton PDA.
Vad du behöver:

Apple Macintosh och Newton kontakt

 1 
2
 
 
°
 ° 
3
 
4
 
5
°
 
°
 
°
6
 
7
 
8
°
 
°
 
°


Miniatyr DIN-8 jack

 

Garmin Signal
Mac
Mini Din8 - Pin
Garmin DATA IN (R)
TxD-
3
Garmin DATA OUT (T)
RxD-
5
Garmin SigGround (-)
GND
4

PoP
PC PalmPilot Macintosh Spänningsregulator MCX NMEA/RTCM Till sidans start

 

Garmin38/40/12 - 6V reglerad spänning (S6V):

12 volt finns överallt - men din Garmin38/40/12 blir "grillad" av spänningar över 8 volt. Med ett minimum av delar och en lödkolv kan du bygga en 6V reglerad spänningskälla. Vi inkluderar en komponentlista. Komponenter är hämtade från ELFA, som säljer på postorder och har affärer på flera platser i Sverige. Komponentpriserna är ungefärliga. Om du redan har laminat och lödgrejor så kostar komponenterna under tjugan!
7806 behöver någon form av kylfläns/värmeavledning.


PoP
PC PalmPilot Macintosh Spänningsregulator MCX NMEA/RTCM Till sidans start

 

Koaxkontakt (MCX):

För antennanslutning till flera Garminmodeller används den lilla MCX-kontakten. Aktiva GPS-antenner av de flesta fabrikat använder normalt +5V matning i mittledaren som de får från GPS-mottagaren. Undantag är bland annat Garmin12MAP och eMAP som använder +2,5V och därför kräver speciell antenn.


Vad du behöver:

Montera MCX-kontakten enligt figurerna nedan. Skala först kabeln enligt skissen, måtten är i millimeter. Crimröret träs på kabeln enligt nästa figur. Avsluta genom att trä in mittledaren i kontaktkroppen så att den hamnar i spåret på mittstiftet. Löd fast mittledaren och kontrollera noga att ingen risk finns för kortslutning mellan mittledaren och resten av kontakten. Dra crimphylsan mot kontaktkroppen och crimp (kläm) fast den. Bäst är att klämma fast med ett rätt anpassat crimpverktyg men det brukar bli acceptabelt med exempelvis Biltemas klämtång för kabelskor. Kläm endast en gång! Avsluta med att pressa fast det lilla locket, rätt stor kraft krävs för detta.PoP
PC PalmPilot Macintosh Spänningsregulator MCX NMEA/RTCM Till sidans start

NMEA0183/RTCM (Autopiloter mm):

NMEA0183 är huvudspråket när marina elektronikinstrument ska prata med varandra. Tyvärr finns flera versioner av NMEA013 vilket gör att man inte kan garantera att alla instrument förstår varandra. När man kopplar ihop marininstrument begränsas man förutom av språket även av de fysiska begränsningarna. Ett instrument som sänder kan inte ha fler än tre som lyssnar. Ett instrument som lyssnar kan bara lyssna på en sändare. Om man behöver kringå dessa regler bör man vända sig till instrumentleverantörerna som kan erbjuda lösningar i form av kopplingsburkar av olika slag.

Nedan visar vi några vanliga kopplingsexempel. Om du har fungerande lösningar som inte finns här - maila oss en beskrivning (gps@clover.se).


Följande tabell är en guide från Garmin hur man ställer in när man ansluter sin GPS till en annan enhet. Inställningarna görs via menyalternativen interface eller I/O-setup.


Enhet
Interface inställning
Transfer Mode eller Baud
Autohelm/Radar None/NMEA 4800
Manual-Tune Differential/GBR21 RTCM/NMEA 4800, Beacon Freq, BPS
Auto-Tune Differential RTCM/None 4800
Plotter/Yeoman Chartplotter
-eller-annan Chartplotter
med waypoint transfer
NMEA/NMEA 4800
Dator - Real-Time Plotting None/NMEA 4800
Dator - Transfer Waypoints
*OBS: Några program tillåter Real-Time Plotting i denna mod
Grmn/Grmn
Garmin
Data Transfer
Garmin Data Transfer
Host or Slave mode
GARMIN Unit till GARMIN Unit Grmn/Grmn
Garmin
Data Transfer
Garmin Data Transfer
GPS #1 - Host or Slave mode
GPS #2 - Send or receive data
ex: "SEND WPT"
eller "Request RTE"

Obs:
 1. Garmin GPSer kan sända till max 3 enheter samtidigt.
 2. Garmin GPSer kan endast lyssna till en enhet.
 3. Garmin GBR21 kan sända till max 3 enheter samtidigt.
 4. Garmin GBR21 kan endast lyssna till en enhet.

  1. Om du kopplar flera GPSer till en GBR21:

   1. GPS #1 RTCM/NMEA (styr GBR21)
   2. GPS #2 RTCM/None
   3. GPS #3 RTCM/NonePoP
PC PalmPilot Macintosh Spänningsregulator MCX NMEA/RTCM Till sidans start