Nätverk i Kinda

...är det svårt att få ditt lokala nätverk att fungera bra? Vi hjälper små företag och enskilda med att designa säkra stabila lösningar med trådlösa anslutningar baserat på Unifi produkter.

Informationssäkerhet

...inte bara datasäkerhet! Gör en mer omfattande genomlysning och värdering av alla risker i er verksamhet med vår hjälp.

Teknikkonsult

...utredningar och analyser. Vi kan ge lokalt förankrat stöd när inte era egna resurser räcker till.

  • Unifi nätverkslösningar.

  • Informationssäkerhetsanalyser.

  • Er lokala teknikkonsult och projektledare.