Teknikkonsult

...projektledning, utredningar och analyser. Vi kan ge lokalt förankrat stöd när inte era egna resurser räcker till

Informationssäkerhet

...inte bara datasäkerhet. Gör en mer omfattande genomlysning och värdering av alla risker i er verksamhet med vår hjälp.

Nätverk i Kinda

....är det svårt att få ditt lokala nätverk att fungera bra? Vi hjälper små företag och enskilda med att designa säkra stabila lösningar med trådlösa anslutningar baserat på Unifi produkter.

  • Clover Technology 20 år som aktiebolag - och mer än 25 år som konsultbolag.

  • Informationssäkerhetsanalyser.

  • Er lokala teknikkonsult och projektledare.